PUSULA CALL CENTER
Hakkımızda

Pusula Call Center müşterilerimizin arzuladıkları kesintisiz hizmet, mükemmellik, maliyet avantajı ve yönetimsel esneklik gibi değerleri sunabilmek vizyonuyla yola çıkmış profesyonel iletişim merkezi şirketidir. Teknolojik altyapısı, deneyimli insan kaynağı ve yenilikçi iş modelleriyle müşterilerine ve iş ortaklarına beklentilerin ötesinde hizmetler sunmaktadır.

Türkiye’nin önde gelen çağrı merkezlerinden olan Pusula Call Center;

İletişim sektöründe genç ve dinamik kadromuzla global trendleri yakından takip etmek ve kurumların çağrı merkezi ihtiyaçlarını belirleyip, kalite standartları içerisinde satış odaklı faydalar sağlamak.

 • 750 koltuk kapasitesi ile,
 • 7 gün 24 saat,
 • Ankara Kızılay Merkez, Ankara KızılayGama ve İzmir Konak olarak 3 ayrı lokasyonda,
 • Onlarca iş ortağımızla,
 • Telekomünikasyondan Havacılığa, Bilimden E-Ticarete kadar bir çok farklı sektörde hizmet sunmaktayız.

2009 yılından bu yana bir çok sektörlerdeki deneyimimiz, bilgi birikimimiz , ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz ve profesyonel yönetim kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Misyonumuz

İletişim sektöründe genç ve dinamik kadromuzla global trendleri yakından takip etmek ve kurumların çağrı merkezi ihtiyaçlarını belirleyip, kalite standartları içerisinde satış odaklı faydalar sağlamak.

Vizyonumuz

İletişim sektöründe edindiğimiz tecrübe ile modern teknolojinin mantığına uygun doğru ve çağdaş bir hizmet anlayışı ile Dünya pazarında ilk sıralarda yerimizi almak.

Teknik Alt Yapımız

Çağrı Merkezi sektörünün global liderlerinden Vocalcom çağrı merkezi yazılımları ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Vocalcom Hermes.Net™ in güçlü mimarisi ile kolay, anlaşılabilir inovatif çözümler kullanarak, profesyonel sürdürülebilir hizmetler üretiyoruz.

Tümleşik ve entegre Vocalcom çözümleri ile küçük, orta ve büyük ölçekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre projeler üreterek müşterilerimize katma değerli hizmetler sunuyoruz.

Çağrı Merkezinin temel bileşenleri olan ACD-CTI-IVR modüllerinin bütünleşik yapısı ile her türlü Çağrı Detay Raporlarına doğru ve hızlı erişim sağlıyoruz.

Data altyapısında kullanılan Juniper Networks ürünleri ve Fiber altyapının avantajı ile sorunsuz ve temiz ses iletimini garanti ediyoruz.

Ses, Webchat, Email, SMS, Fax, Sosyal Medya gibi her türlü iletişim kanalından müşterilerimize bir çok teknolojik hizmetler sunuyoruz.

Pusula Call Center 'da tüm iletişim kanallarından yapılan her türlü etkileşimi kayıt altına alıyoruz ve istenilen süre kadar yedekli bir yapıda saklıyoruz. Inbound/Outbound Çağrı Kayıtları, CDR Kayıtları, sonuç Kodları dahil tüm veriler 27001 Bilgi Güvenliği standartları doğrultusunda güvenli bir şekilde arşivliyoruz.

Telesatış, Müşteri Elde Tutma, İkna gibi Outbound arama ihtiyaçları için efektif çözümler üretiyoruz. Dialer altyapısının insan sesi, telesekreter, fax, no circiut, busy gibi hat algılama teknolojileri sayesinde aramaları optimize ediyoruz ve müşterilerilerimize minimum maliyette ile maksimum verimlilikte iş modelleri sunuyoruz.

 • Çağrı Merkezi Terimleri
  Abandoned Call
  Terk Edilen Çağrı. Kaybedilen çağrı olarak da adlandırır. Arayanın, bir temsilciye ulaşmadan telefonu kapatmasıdır.
  Activity Codes
  Aktivite Kodları
  Adherence to Schedule
  Vardiya Planına Uyum. Temsilcilerin vardiyalarına ne kadar iyi uyduklarını belirtmeye yarayan genel bir terimdir. Şunları kapsayabilir: kendi vardiyalarında çağrı yanıtlamak için ne kadar süreyle (çağrıları ele alırken ve çağrıların gelmelerini beklerken ki zaman dahil) uygundular (buna uygun olma da denir) çağrıları almak için ne zaman uygundular (buna uyum da denir)
  After Call Work
  Çağrı Süresi. İş Toparlama veya Çağrı Sonrası Süreç de denir. Bir gelen işlem türü yüzünden ve derhal bu işlem sonrasında yapılması gereken işler. Bu işler çoğunlukla veri girişi, formların doldurulması veya harici armalar yapılması şeklinde olabilir. Temsilci bu durumdayken diğer bir gelen çağrıyı yanıtlayamaz.
  Agent
  Temsilci, Gelen ve giden çağrıları ele alan kişi.
  Agent Group
  Temsilci Grubu. Ayırım, Kapı, Kuyruk ve Beceri Grubu olarak da adlandırılır. Ortak becerilere sahip (örneğin müşteri şikayetlerini ele almak) bir grup temsilciye verilen isimdir.
  Agent Out Call
  Dışarıyı Arama. Bir temsilci tarafından dışarıya gerçekleştirilen aramadır.
  Agent Status
  Temsilci Durumu. Temsilcinin bulunduğu durum.
  All Trunks Busy (ATB)
  Tüm Trunklar Dolu. Belirli bir trunk grubundaki tüm trunkların meşgul olması durumu. Genellikle raporlar trunkların toplam ne kadar süreyle ve kaç kere dolu olduğunu belirtir. Analog Telefon iletişiminin dijital olmadığı durum.
  Announcement
  Anons Arayanlara dinletilmek üzere kayıt edilmiş sözlü mesaj
  Answer Supervision
  Yanıt Denetimi Yerel veya uluslararası telefon operatörüne çağrıyı kabul etmesi için ACD veya diğer bir cihaz tarafından gönderilen sinyal.
  Answered Call
  Yanıtlanan Çağrı
  Application Based Routing and Reporting
  Uygulama Bazlı Yönlendirme ve Raporlama İşlemleri geleneksel trunk ve temsilci grubuna göre yönlendirme ve izleme yerine, çağrı veya uygulama türüne (örneğin satış, hizmet vb) göre yönlendirme ve izleme.
  Architecture
  Mimari Sistemin basit tasarımı. Bilişenlerin nasıl birlikte çalıştıklarını, sistem kapasitelerini, upgrade edilebilirliklerini, diğer sistemlerle birlikte çalışabilirliğini belirler. Audiotex Arayanların otomatik olarak daha önceden kayıt edilmiş anonslara ulaşabileceği ses işlemcisi.
  Auto Greeting
  Oto Karşılama Çağrı geldiğinde otomatik olarak çalan temsilci tarafında önceden doldurulmuş karşılama mesajı
  Automatic Call Distributor (ACD)
  Otomatik Çağrı Dağıtımcısı Gelen Çağrı Merkezlerinde kullanılan özel bir telefon sistemidir. Çağrıları otomatik olarak yanıtlayan, sıraya sokan, temsilcilere dağıtan, gecikme anonslarını devreye sokan ve tüm bu faaliyetlerle ilgili eş zamanlı ve geçmiş raporlar tutan programlanabilir bir aygıttır. Tek başına bir sistem veya bir ağ, LAN veya PBX içine yerleşmiş bir ACD olarak oluşabilir.
  ANI – Automatic Number Identification
  Otomatik Numara Tespiti Arayıcının çağrı merkezini aramak için kullandığı telefon numarasını, çağrı merkezine eş zamanlı olarak sunabilen bir telefon şebekesi özelliğidir.
  Auxiliary Work State
  Yardımcı İş Konumu Genellikle, telefon çağrılarını yanıtlamakla ilgili iş yapmayan bir temsilcinin bulunduğu konuma verilen addır. Temsilciler bu konumdayken gelen çağrıları yanıtlamayacaklardır.
  Available Time
  Müsait Zaman. Temsilci veya temsilci gruplarının belirli bir zaman içinde çağrıların gelmesini bekledikleri toplam süredir.
  Average time of delay
  Gecikmiş Çağrıların Ortalama Gecikmesi. Gecikmiş çağrıların ortalama gecikmesidir. Bütün çağrıların gecikmesinin, sırada beklemek zorunda kalan çağrılara bölünmesidir.
  Average Handle Time
  Ortalama Ele Alma Süresi Belirli bir zaman dilimi için Ortalama Konuşma Süresi ve Ortalama Çağrı Sonrası İş toplamıdır.
  Average Number of Agents
  Ortalama Temsilci Sayısı. Belirli bir zaman dilimi için bir gruba dahil olan temsilcilerin ortalama sayısı.
  Average Speed of Answer (ASA)
  Ortalama Cevaplama Hızı. Ortalama Gecikme de denir. Bütün çağrıların ortalama gecikmesidir. Bütün çağrıların gecikmesinin, çağrı sayısına bölünmesidir.
  Average Time to Abandonment
  Ortalama Terk Süresi. Arayanların, terk etmeden önce sırada beklediği ortalama süredir.
  Base Staff
  Temel Personel. Seated Agents da denir. Belirli bir zaman için, hizmet seviyesi ve yanıt hızı hedeflerine ulaşmak için gereken minimum çalışan sayısıdır. Bu hesaplamalar, temsilcilerin tüm zamanlarda “yerlerinde” olacağını varsayar. Buna rağmen temsilcileri işlerinden alıkoyan mola, devamsızlık ve diğer faktörler için ilave çalışana gereksinim vardır.
  Basic Rate Interface (BRI) (BRI, 2B+D, 2B1D)
  ISDN servisinin iki ana derecesinden biridir. Bir BRI hattı, ses ve veri için iki, sinyalleme için bir kanal sağlar. (genelde 2B + D olarak da ifade edilir.)
  Benchmark
  Kıyaslama. Tarihi olarak, iki aygıtın birbirine karşı imkanlarını ölçen standardize edilmiş işleme verilen addır. Kalite terimleri içinde ise kıyaslama; ürünleri, hizmetleri ve süreçleri yeni fikirler edinmek ve iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek için gerçekleştirilen karşılaştırmalardır.
  Call
  Çağrı Transaction (işlem) veya Customer Contact (Müşteri Teması) de denir. Telefon çağrıları, video çağrıları, web ve diğer tip temasları ifade eden bir terimdir.
  Call/Contact Blending
  Çağrı Harmanlama. Geleneksel olarak ayrı olan inbound ve outbound temsilci gruplarını hem inbound hem de outbound temasları birlikte yürütmekten sorumlu bir grupta birleştirir. Gelen çağrı yüküne göre outbound arama yapan temsilcileri inbound moduna veya tam tersini otomatik olarak harmanlayan bir sistemdir.
  Call Detail recording (CDR)
  Çağrı Detay Kaydı. Her bir çağrıya ait veri ACD tarafından elde edilir ve depolanır. Kullanılan trunkı, sıradaki zamanı, çağrı süresini, çağrıyı yanıtlayan kişiyi, aranmış numarayı (dış aramalar için) ve diğer bilgileri içerir.
  Call Forcing
  Zorunlu Çağrı. Çağrıları, müsait olan ve çağrı almaya hazır olan temsilcilere otomatik olarak dağıtan bir ACD özelliğidir. Temsilciler, çağrının geldiğine dair bir uyarı duyarlar (örneğin bir bip sesi), fakat çağrıyı cevaplamak için bir tuşa basmaları gerekmez.
  Call Load
  Çağrı Yükü. İş yükü olarak da ifade edilir. Çağrı Yükü, belirlenen bir süre için, (Average Talk Time + Average After Call Work) x çağrı sayısıdır.
  Calls In Queue
  Sıradaki Çağrılar ACD sistemi tarafından alınmış fakat henüz bir temsilciye bağlanmamış çağrıların sayısını ifade eden gerçek zamanlı bir rapordur.
  Client/Server Architecture
  Müşteri/Sunucu Mimarisi. Araçları ve imkanları paylaşan bilgisayarlar ağıdır.
  Collateral Duties
  Yan Görevler. Çağrı yükünün yavaş olduğu zamanlarda, esnek ve bir süreliğine programlanabilen, telefon dışında yapılan işlerdir (Ör., data girişi).
  Continuous Improvement
  Sürekli İyileştirme. Süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmeleri
  Controlled Busies
  Kontrollü meşguller. Gelen çağrıların programlanmış bir eşiği aşması durumunda, ACD’nin meşgul sinyali üretmesidir.
  Dialed Number Identification Service (DNIS)
  Tuşlanan Numara Tanı Servisi. Telefon şebekesinin;ACD, VRU veya diğer aygıtlara arayanın hangi numarayı aradığını gösteren bir rakam dizgisidir. Bir trunk grubunda birçok DNIS numarası bulunabilir.
  Dual-Tone Multifrequency (DTMF)
  Telefon tuşlarındaki dijitleri göstermek için gönderilen bir çift audio frekansı sinyal sistemidir. DTMF, çoğunlukla Touchtone kavramı ile birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılır.
  Dynamic Answer
  Dinamik Cevaplama Gerçek-Zaman sırası bilgilerine dayanarak, sistem çağrılara cevap vermeden önce otomatik olarak zil sayısını belirleyen bir ACD özelliğidir. Uluslararası çağrılar ile ilgili ücretin olduğu durumlarda, maliyet ACD’nin çağrıyı yanıtlamasından sonra başlayacağı için bu özellik çağrı merkezinin ve arayanların tasarruf yapmasına imkan tanır.
  Envelope Strategy
  Zarf Stratejisi. Herhangi bir günde yeterli sayıda temsilcinin çalışmasının sağlanarak hem gelen çağrıların karşılanmasını hem de diğer işlerle ilgilenilebilmesinin sağlanması stratejisidir. Öncelik gelen çağrı yüküne dayanır. Gelen çağrı yükü ağırsa tüm temsilciler gelen çağrılarla ilgilenir, hafifse temsilciler zaman baskısı olmayan işlerle ilgilenirler. Erlang Bir saatlik bir zaman içinde bir saatlik telefon trafiğidir. Örneğin, devreler 1 saat içinde 120 dakikalık trafik taşırsa, bu 2 Erlang’dır.
  Error Rate
  Hata Oranı Ya kusurlu işlerin sayısı ya da bir işlemi yaparken atılan kusurlu adımların sayısıdır.
  Escalation Plan
  Tırmandırma Planı. Oluşan kuyruğun kabul edilebilir derecelerin üzerine çıktığında atılacak adımları açıklayan bir plandır.
  Fax on Demand
  Faks isteği. Arayıcıların telefon tuşlarını kullanarak doküman talep etmesini sağlayan bir sistemdir. Arayanların seçtikleri dokümanlar belirttikleri numaralara gönderilir.
  Gateway
  Giriş. Bir şebekeye işlem sağlamayı amaçlayan bir sunucudur .
  Grade of Service
  Servis Seviyesi. Bir çağrının bütün trunkları dolu olduğu için bağlanamaması olasılığıdır. Servis seviyesi genelde “p.01″ olarak ifade edilir çağrıların %1inin “bloke olacağı” anlamına gelir. Bazen bu terim diğer Service Level (Servis Seviyesi ) terimi ile aynı anlamda kullanılır, fakat iki terimin farklı anlamları vardır.
  Handling Time
  Ele Alma Süresi. Temsilcinin konuşma süresi için ve çağrı sonrası işinde harcadığı toplam süredir. Bir aygıtında bir işlemi ele alması için harcadığı zaman için de bu terim kullanılır.
  Help Desk
  Yardım Masası. Ürün kurulumu, kullanım veya problemleriyle ilgili sorularla ilgilenmek için kurulan çağrı merkezleri için kullanılan genel terimdir. Terim, genelde bilgisayar yazılım ve donanım destek merkezleri kavramı için de kullanılır.
  Historical Reports
  Geçmiş Raporlar Belirli bir süre için çağrı merkezi ve müşteri temsilcisi performansını takip eden raporlardır. Geçmiş raporlar, ACD’ler, ACD software paketleri , VRU ve Call Detail Recording Systems gibi aygıtlar tarafından üretilirler. Geçmişe ait verilerin depolanması ve raporlanması sistemden sisteme değişir.
  Imaging
  Dokümanların taranarak elektronik olarak stoklanması işlemdir.
  Integrated Services Digital Network (ISDN)
  Telefon iletişimi için alınmış bir dizi uluslararası standart settir. ISDN “end to end dijital ağ”, “out of band” sinyali sağlar ve eski telefon servislerinden daha geniş band ağına sahiptir. ISDN’in iki standart seviyesi Basic Rate Interface (BRI) ve Primary Rate Interface (PRI) dir.
  Internal Response Time
  Dahili Cevaplama Süresi. Diğer temsilci grupları destekleyen bir temsilci grubunun geldiklerinde cevaplamak zorunda olmadıkları temaslara verdikleri yanıt için harcanan süre.
  Middleware
  Farklı tiplerdeki donanım ve yazılımların birlikte faaliyet göstemelerine olanak tanıyan yazılımdır.
  Monitoring
  Denetleme. Aynı zamanda Service Observing veya Position Monitoring de denir. Kaliteyi ölçmek için temsilcilerin telefonlarını dinleme yöntemidir. Denetleme: A) Temsilcilerin kendilerinin ne zaman denetlendiklerini bilmedikleri “sessiz” şekildir. B) Denetleyen kişinin Temsilcinin yanına oturup çağrıları gözlemlediği “yan yana” şekildir. C) Kayıt ve değerlendirme. Çağrıların kayıt edilip daha sonra dinlenip değerlendirilmesidir.
  Network Control Center
  Ağ Kontrol Merkezi. Trafik Kontrol Merkezi de denir. Ağ çağrı merkezi ortamında, insanların ve ekipmanların merkezler arasındaki gerçek zamanlı durumları denetleyen, gerek olduğunda eşiklerin yönlerini değiştiren, baz personel gereksinimlerini etkileyen olayları koordine eder.
  Network Inter-flow
  Ağ Taşması Çok siteli çağrı merkezlerinde merkezler arası daha etkin çağrı dağılımını sağlamayı hedefleyen bir teknolojidir. Ağ devrelerini (T1 devresi gibi) ve ACD yazılımlarını kullanarak, bir merkeze yönlendirilen çağrılar uzak merkezlerdeki temsilci gruplarına da aynı anda sıralanabilir.
  Next Available Agent
  Bir Sonraki Uygun Temsilci. Çağrıları, müsait hale gelen bir Temsilciye aktaran bir çağrı dağıtım metodudur. Metod, beceri grupları veya servisleri arasında eşit yük sağlama amacını güder. Kuyruk yoksa, bir sonraki boş temsilci en uzun süredir bekleyen temsilci haline döner.
  Noise Canceling Headset
  Ses Kesen Kulaklık. Fondaki sesi azaltan teknolojiyle donatılmış kulaklıktır.
  Non ACD In Calls
  Genel bir gruptan ziyade sadece bir temsilcinin dahilisine yönlendirilen çağrılardır. Bu çağrılar, kişisel veya, temsilcinin dahili hattını bilen bir müşteriden de olabilir.
  Occupancy
  Doluluk. Temsilci kullanımı (utilization) da denir. Temsilcilerin çağrıları ele almak için harcadıkları sürenin çağrıların gelmesini bekledikleri zamana yüzde oranıdır. Yarım saat için hesaplama: (çağrı miktarı x saniye olarak ortalama ele alma süresi) / (temsilci sayısı x 1800 saniye).
  Open Ticket
  Açık Bilet. Henüz sonuçlanamamış veya çözümlenememiş müşteri temasıdır / işlemidir.
  Percent Allocation
  Yüzde Dağılımı. Birden fazla merkez (multi-site) lerce bazen kullanılan çağrı yönlendirme stratejisidir. Bir ağ tarafından karşılanan çağrılar kullanıcının belirlediği yüzdelere dayanarak bir siteden ötekine yönlendirilir.
  Predictive Dialing
  Dışarıdan gelen çağrıları temsilcilere yönlendiren ve otomatik olarak temsilciye dışarıyı arama imkanı veren sistemdir. Sistem aranan numaradan meşgul sinyali, telesekreter veya cevap yok sinyali alırsa, aranmak için tekrar sıraya sokar.
  Private Branch Exchange (PBX)
  Müşteri lokasyonunda yer alan gelen ve giden çağrıları ele alan bir telefon sistemidir. ACD yazılımları, PBX’ler, ACD fonksiyonitesi sağlar .
  Readerboards
  Diğer bir deyişle wallboard. Kuyruk durumu, temsilci statüsü ve çağrı merkezi performansı ile ilgili anlık veya geçmiş bilgileri gösteren genelde duvara veya tavana monte edilmiş bir gösterge cihazıdır.
  Response Time
  Yanıt Süresi. Çağrı merkezlerinin geldikleri zaman ele alınması gerekmeyen temasları cevaplamak için geçirdikleri süre (Ör., mektuplar, e-mailler).
  Screen Monitoring
  Ekran Denetimi. Bir temsilcinin bilgisayardaki aktivitelerinin bir yönetici veya müdür tarafından denetlenmesini sağlayan bir sistemdir.
  Screen Pop
  Bir CTI yeteneğidir. Arayanların kayıtları çağrılarla aynı anda otomatik olarak (Anı veya VRU/IVR’daki kodlama ile) temsilcinin önüne getirilir.
  Service Level
  Servis Seviyesi. Telefon Servis Faktörü veya TSF de denir. Gelen çağrıların belirli bir süre içinde ele alınması. “Gelen çağrıların %X’inin Y saniyede cevaplandırılması”.
  Skill-Based Routing
  Beceri-Odaklı Yönlendirme. Arayanın özel ihtiyaçlarını, çağrıyı ele alabilecek yeteneğe sahip olan bir temsilciyle o anda buluşturan bir ACD yeterliliğidir.
  Speech Recognition
  Ses Tanıma. Konuşulan kelimeleri ve cümleleri çözebilen ses işlem sistemidir.
  Supervisor Monitor
  Şef Ekranı. Şeflerin temsilci gruplarını yönetirken kullandıkları çağrı ele alma istatistiklerini gösteren bilgisayar monitörleridir.
  T1 Circuit
  T1 Devresi Bant aralığı saniyede 1.544 megabayt olan ses, data veya video için kullanılan çok hızlı bir dijital devredir. T1 devresi yirmi dört (24) analog ses trunkına eşittir.
  Talk Time
  Konuşma Süresi. Bir temsilcinin görüşme sırasında arayan ile geçirdiği süredir. “Merhaba” ile “güle güle” arasındaki her şeyi içerir.
  Tie line
  Hat Geniş bir alan üzerinde iki tane ACD veya PBX’ i bağlayan özel bir devredir.
  Toll-Free Service
  Ücretsiz Telefon Hatları. Arayanların çağrı merkezlerine ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayan hatlar. 800 ve 888 servisleri ücretsizdir. Arayanlar yerel oran öderken çağrı merkezi geri kalan kısmı öder.
  Unavailable Work State
  Müsait Olunmayan İş Durumu. Telefon çağrılarını cevaplamayan temsilci konumunu açıklayan bir durum.
  Universal Agent
  Hem A) Her tip gelen çağrı ile ilgilenebilen temsilciyi B) hem de inbound ve outbound çağrıları cevaplayabilen temsilciyi kasteder.
  Visible Queue
  Görünen Kuyruk. Arayıcıların girdikleri sıranın ne kadar uzun olduğu ve ne kadar hızlı ilerlediği hakkında bilgileri olduğu zamandır. (Ör., tahmini bekleme süresini belirten bir sistem anonsu duyarlar).
  Wide Area Network (WAN)
  Geniş Ağ Şebekesi. Normal olarak dijital data devrelerinde kullanılan, geniş bir alan içinde çoklu bilgisayarlar arasındaki bağlantıdır.
  Wrap-Up Codes
  İş Kodları. Temsilcilerin ne tür çağrılarla ilgilendiklerini tespit etmek için ACD’ ye girdikleri kodlardır. ACD daha sonra bu bilgilerden çeşitli raporlar üretir.

Hizmetlerimiz

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
 • Randevu Hizmetleri
 • Tüketici Danışma Hattı
 • Şikayet Yönetimi Hizmetleri
 • Hoş geldin Aramaları
 • Sipariş Yönetimi Hizmetleri
 • Üyelik Yönetimi Hizmetleri
 • Sadakat Programı Hizmetleri
 • Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları
 • Özel Müşteri Hizmetleri
 • Data / Bilgi Güncelleme Hizmetleri
 • Çağrı Sonrası (Back Office) Hizmetleri
 • E-posta, Faks, SMS, Posta Yönetimi
TELE SATIŞ / TELE PAZARLAMA
 • Tarife upsell satışları
 • Tarife upgrade satışları
 • Yeni müşteri kazanım aramaları
 • Ürün pazarlama aramaları
 • Lead Generation
 • Tarife crosssell aramaları
TAHSİLAT ARAMALARI
 • Online Tahsilat
 • Ödeme Sözü Alma Aramaları
 • Takip Aramaları
 • İstihbarat Aramaları
TEKNİK DESTEK ARAMALARI
 • Teknik Servis Destek Hizmetleri
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri
 • 7/24 Yardım Masası Hizmetleri
 • Donanım, Yazılım Problemleri Çözüm Hizmetleri
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
 • En üst düzeyde hizmet ve ürün kalitesinin sağlanması
 • Tüketiciyle birebir etkili ve doğru iletişim
 • Doğru pazarlama stratejisinin belirlenmesi
 • Aktif müşteri ve ziyaretçi sayısının artması
ÇAĞRI MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 • Çağrı Merkezi Danışmanlık Hizmetleri
 • Raporlama
 • Santral ve Ses Teknolojileri Hizmetleri
 • Kalite Yönetimi
 • CTI Geliştirme Hizmetleri
 • Çağrı Merkezi Yazılım Hizmetleri
 • Data Yönetimi
 • Performans Takip Hizmeti
LOKASYON KİRALAMA HİZMETLERİ

Çağrı merkezi hizmetlerinizi üst düzey teknolojik alt yapı ve çağrı merkezi mimarisine göre tasarlanmış modern alanlarla 3 lokasyonumuzda kesintisiz bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Pusula Kariyer

Pusula Call Center'da İnsan Kaynakları

Pusula Call Center'da insan kaynakları politikası, insan kaynağı yetkinliklerini geliştirerek, kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti ile belirlenen hedeflere ulaşmaktır.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları politikamızın ana unsurları aşağıdaki gibidir;

 • Yeni başlayan ve mevcut çalışanlarımızla bir takım olarak saygı, güven, içinde uzun dönemli bir çalışma içinde olmak.
 • Çalışanlarımızın yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşulları sağlamak.
 • Performansı, başarıyı ve mükemmelliği aşılayarak ve bu tüm değerleri ödüllendiren bir kurum ortamı yaratmak.
 • Çalışanlarımızın performansını nitel ve nicel metrik kriterlerle değerlendirerek, tüm çalışanlarımız gelişim aşamalarını kendilerin de takip edecekleri bir sistem ile alanlarında daha yetkin bireyler olmaları konusunda teşvik etmek.
 • Çağrı merkezi ve piyasa koşullarına uygun ücret ve diğer ek olanakları sunmak.
 • Şirket içinde her pozisyonda iş tanımlarını, gereken nitelikleri ve performans sistemi standartlarını oluşturmak.

Kişiye ve insan onuruna saygılı bireyler olarak çalışmanın insan kaynağı politikalarımızla bir ilke haline getirdiğimiz, insan kaynağının geliştirilmesinin kalıcı bir kurum için gereklilik olduğu inancıyla çalışıyoruz.

İşe alım ve değerlendirme sürecimiz

Çağrı merkezimizde işe alım süreçlerimiz, yetkin insan kaynakları ekibimiz tarafından, bir çok insan kaynakları tedarik kanallarını kullanarak seçilen uygun adaylara, pozisyonların niteliklerine göre titizlikle değerlendirmeler yapılır.

Çözüm Ortaklarımız

AssisTT A.Ş.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu’nun 7/24 Hizmet veren veren 444 99 75 numaralı Çağrı Merkezi Trafımızdan işletilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Üyeler ile ilgili anket çalışması tarafımızdan yapılmaktadır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ait 444 6001 numaralı çağrı merkezi tarafımızdan işletilmektedir.

İhtiyaç Akademi

İhtiyaç Akademiye ait kampanya ve promosyon bilgilendirmeleri yapılmıştır.

Comodo Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş.

Çözüm Bilgisayar

Çözüm Bilgisayar’ın bayilerine memnuniyet anketi çalışması yapılmıştır.

Türk Telekom

Kampanya, duyuru, tarife satışı ve bilgi güncelleme hizmetlerini vermekteyiz.

TÜBİTAK ULAKBİM – PARDUS

Pardus’a ait geri bildirimlerin alındığı ve kullanıcılara destek verildiği Pardus Çağrı Merkezi hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rainsoft Su Arıtma Cihazları Türkiye Kurumsal Ürünler

Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait Hızlı Geçiş Sistemi Inbound Çağrı Merkezi 444 11 17 tarafımızdan işletilmektedir.

Vitamin Eğitim

Vitamin Eğitim E- Ticaret destek hattı hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

Digitürk

Outbound Tele Satış Projesi

Türkkep

Outbound Kayıtlı Elektronik Posta Satış Projesi

tepav

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı için anketi çalışması yapılmıştır.

HGS

HGS, çağrı merkezi hizmeti verilmektedir.